Het CPM-spreek uur is verplaatst van dinsdag 12 juni naar dinsdag 5 juni, 15.00- 16.00 uur.